Heo

VDx CSFV qRT-PCR

VDx CSFV qRT-PCR

Kit real-time định lượng virus CSFV
VDx ASFV qPCR

VDx ASFV qPCR

Kit real-time PCR virus Dịch Tả Châu Phi

SISTAR VIỆT NAM